"Jako instrument pomocny w zdobywaniu wiedzy, poznawaniu rzeczywistości Internet jest użyteczny dla tych, którzy mają już podstawową wiedzę, doświadczenie, umiejętność weryfikowania danych.
Nie można zaczynać edukacji od Internetu - trzeba zaczynać ją od książek, lekcji z nauczycielem, który odgrywa rolę przewodnika..."*
Dzieci posiadają naturalną ciekawość świata, jednak nie potrafią krytycznie myśleć.
Dzieci muszą być kontrolowane, bowiem łatwo podlegają różnym wpływom, ze względu na brak doświadczenia i wiedzy.

Każdy rodzic powinien wiedzieć jak kontrolować dostęp do Internetu (czas spędzany przy komputerze, czas spędzany w Internecie, dostęp do stron nie przeznaczonych dla dzieci) - używać oprogramowania filtrującego oraz zabezpieczenia antywirusowego. Aby się dowiedzieć, jak to robić zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Komputer i Internet w domu. Vademecum dla rodziców”.

"Wchodzenie w wirtualny świat oddala od życia, od bliskich, od spraw rzeczywistego świata ... grozi pogubieniem się i pogłębieniem kłopotów psychicznych."*

Badania naukowe bezsprzecznie dowodzą, iż nadmierne korzystanie przez dzieci z komputera i telewizji prowadzi do pogorszenia zachowania i problemów wychowawczych. Zbadane przez brytyjskich naukowców siedmio- i ośmiolatki odcięte od elektronicznej rozrywki chętniej rozmawiały i spędzały czas z rodziną. Już po 2 tygodniach odpoczynku od telewizora i komputera poprawia się zachowanie dzieci, które wcześniej sprawiały rodzicom problemy wychowawcze.

Uzależnienie od komputera i Internetu prowadzi do: problemów emocjonalnych (depresja, problemy psychiczne); wad wzroku; wad kręgosłupa u dzieci i młodzieży; trudności w przyszłym życiu zawodowym jak i prywatnym.

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem wydanym w ramach kampanii społecznej „W którym świecie żyjesz?”: „Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież”.

Polecamy ciekawe artykuły prasowe związane z tym tematem:

  1. nowiny24.pl - Coraz więcej uzależnień od Internetu. Dzieci nie wychodzą z sieci
  2. nowiny24.pl - Od komputera można się uzależnić

Internet powinien być uznany jedynie za NARZĘDZIE pomocne w codziennym życiu,
a nie za najbliższego towarzysza,
którego istnienie legitymizuje ignorancję w zakresie wiedzy,
lenistwo umysłowe,
wygodnictwo, egoizm.*

Warto rozwijać zainteresowania dzieci poprzez zapisanie ich do miejskiej biblioteki i podsuwanie im ciekawych książek, zapisanie np. do ogniska muzycznego, baletowego, koła sportowego, itp. Warto pamiętać, że istnieją również wartościowe gry planszowe, które dają nie tylko możliwość rozwoju intelektualnego, ale również emocjonalnego - budowania więzi emocjonalnych między rodzicami, a dziećmi.

* ks.L.Slipek, "Internet - drzewo dobrego i złego", Niedziela nr 44 1 XI 2015, str.28-29