Samorząd uczniowski jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów szkoły.

Władze SU:

  • Przewodniczący: Karol Zięba
  • Zastępca: Aleksandra Ochab
  • Skarbnik: Patryk Cieliczka
  • Członek: Katarzyna Kic