Tadeusz Kościuszko

Urodził się na Mereczowszczyźnie na Polesiu 4 lutego 1746r.

Mając lat:

 • 09 – rozpoczął naukę szkolną w Lubieszowie;
 • 14 – opuścił szkołę w Lubieszowie, wracając do Mereczowszczyzny;
 • 19 – rozpoczął naukę Szkole Rycerskiej w Warszawie;
 • 20 – otrzymał stopień podchorążego;
 • 22 – stracił matkę, został awansowany na kapitana;
 • 23 – wyjechał jako stypendysta królewski do Paryża, gdzie przebywał 5 lat;
 • 28 – wrócił do kraju;
 • 29 – ponownie opuścił kraj, wyjeżdżając do Francji;
 • 30 – udał się do Ameryki, by walczyć o wolność Stanów Zjednoczonych; otrzymał stopień inżyniera-pułkownika armii amerykańskiej;
 • 37 – otrzymał stopień generała armii amerykańskiej;
 • 38 – za zasługi w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych odznaczony został Orderem Cyncynata; po ośmioletnim pobycie w Ameryce wrócił do kraju i osiadł w rodzinnych Siechnowiczach;
 • 46– jako dowódca jednej z dywizji wziął w wojnie z Rosją w obronie Konstytucji 3 maja;
 • 48 – przybył do Krakowa i 24 marca 1794 r. stanął na czele powstania narodowego jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej;
  4 kwietnia odniósł zwycięstwo pod Racławicami; 7 maja ogłosił pod Połańcem Uniwersał; 6 czerwca dowodził bitwą pod Szczekocinami;10 lipca przybył z wojskiem do Warszawy, której obroną dowodził do września; 10 października poniósł klęskę w bitwie pod Maciejowicami i ciężko ranny dostał się do niewoli rosyjskiej;
 • 50 – po dwuletniej niewoli opuścił Rosję, udając się przez Finlandię, Szwecję, Danię do Anglii, a stamtąd do Ameryki;
 • 52 – wrócił do Europy i zamieszkał we Francji, gdzie pozostał przez 17 lat;
 • 69 – przeniósł się na stałe do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie 2 lata życia.

Zmarł w Solurze w Szwajcarii 15 października 1817 r.

oprac. p. mgr M.Aab