Co oferuje szkoła dla dzieci?

Zapraszamy do korzystania z oferty naszego przedszkola...

W załączeniu dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do kl. I w roku szkolnym 2018/19

W szkole działają koła zainteresowań przedmiotowych i pracy artystycznej

Podczas ferii organizujemy dla dzieci wypoczynek w formie półkolonii. Zajęcia obejmują rozgrywki sportowe, wyjazdy, konkursy.

Atutem szkoły jest ekologiczne podejście do przyrody, czyste powietrze (w przeciwieństwie do szkół znajdujących się w centrum miasta) i bezpośrednie obcowanie z przyrodą.

Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań plastycznych.

W szkole uczniowie z klas IV-VII uczą się następujących przedmiotów: