Zespół Czendo

Rozwijamy w dzieciach świadomość własnej kultury, lokalnego patriotyzmu, na którym bazuje patriotyzm narodowy. Służy temu m.in. działalność uczniowskiego zespołu tanecznego "Czendo", który prowadzi pani mgr Barbara Stec.


Przy naszej szkole działa uczniowski zespół taneczny "Czendo", który prowadzi pani mgr Barbara Stec.

Co roku (od 2006r.) organizujemy cieszący się dużym zainteresowaniem nie tylko jarosławskich szkół Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rozwijamy w dzieciach świadomość własnej kultury, lokalnego patriotyzmu, na którym bazuje patriotyzm narodowy.

Czendo zespół taneczny Jarosław


Kilka słów o historii zespołu

W styczniu 2004r. z inicjatywy p. mgr Barbary Stec powstał przy naszej szkole zespół taneczny, składający się głównie z dzieci klas I-III. Pierwszy jego występ odbył się podczas choinki szkolnej, kiedy to zaprezentowaliśmy „Sarnę” i „Polkę lubelską”. Występ podobał się, dlatego postanowiliśmy kontynuować rozwijanie talentów dzieci.
W czerwcu 2005 r. pokazaliśmy się po raz pierwszy w jarosławskim Miejskim Ośrodku Kultury, tańcząc w śląskich strojach „Trojaka” i „Polkę lubelską”.
Na początku roku szk. 2005/2006 powstały dwie grupy taneczne liczące po osiem par:
- młodsza – kl. I- II,
- starsza – kl. III – IV.

Celem naszych działań było stworzenie zespołu, którego członkowie uczyliby się tańców ludowych (regionalnych i narodowych), co było zgodne z przyjętym Planem Rozwoju Szkoły. Zespół otrzymał nazwę „Czendo” (staropol.: dziecko).

Zaczęliśmy również gromadzić bazę materiałową: płyty, kasety, książki, nuty, filmy itp. Dzięki temu dzieci należące do zespołu mają możliwość zapoznania się z historią naszego regionu, obejrzeć albumy przedstawiające stroje ludowe i filmy prezentujące tańce danego regionu oraz zetknąć się z gwarą i przyśpiewkami. Podczas pracy staramy się w sposób szczególny, by uczniowie poznawali przede wszystkim tańce pochodzące z najbliższych nam okolic (region przeworski, rzeszowski, lasowiacki), ale znane są im również tańce śląskie, sądeckie, lubelskie. Zamierzamy także pracować nad tańcami narodowymi – krakowiakiem czy polonezem.
W I półroczu roku szkolnego zespół „Czendo” pracował nad „Suitą tańców przeworskich”, a w II sem. opracował „Tańce lasowiackie”. „Suitę przeworską” zaprezentowaliśmy podczas choinki szkolnej, a towarzyszyła nam kapela ludowa pp. Mazurów. Efekty całorocznej pracy pokazaliśmy 06.06.2006 r. w MOK w Jarosławiu, gdzie również przygrywała nam wspomniana kapela.

Goście Festiwalu w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jarosławiu

Wtedy to pojawiła się myśl, by zorganizować podobną imprezę, ale na dużo większą skalę. Przy aprobacie i wielkim zaangażowaniu pani dyrektor – postanowiłyśmy zorganizować w naszej szkole I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych. Rozesłałyśmy zaproszenia i … czekałyśmy na odzew. Ku naszej radości swój udział zgłosiło ok. 100 małych tancerzy z czterech przedszkoli, ogniska baletowego oraz Szkoły Podstawowej ss. Niepokalanek w Jarosławiu.

Przegląd odbył się 13. 06. 2006 r. To była szczęśliwa trzynastka. Dopisali zaproszeni goście honorowi z p. Burmistrzem Miasta – Januszem Dąbrowskim na czele, rodzice oraz… przepiękna, słoneczna pogoda. Wszyscy uczestnicy wyjeżdżali od nas zauroczeni.

Teraz kontynuujemy organizację tej imprezy w formie festynu ludowego z wiejskim jadłem, muzyką, atrakcjami dla dzieci. Chętnie przyjeżdżają do nas także zespoły dziecięce z gminy.

Oczywiście nasi tancerze potrzebowali odpowiednich strojów. Dzięki p. dyr. Halinie Kic znaleźliśmy sponsora, tj. GOPS w Jarosławiu, który sfinansował zakup materiałów na stroje rzeszowskie. Tutaj szczególne słowa wdzięczności kierujemy do p. Marii Kulczyckiej. Przepiękne, zgodne z oryginałem stroje uszyła p. Maria Walkiewicz.

Do grona osób ściśle współpracujących z zespołem „Czendo” należy p. mgr Tomasz Dębicki – odpowiedzialny za przygotowanie podkładów muzycznych oraz chórku prezentującego regionalne przyśpiewki.

W działalność zespołu bardzo aktywnie włączyli się również rodzice, którzy opiekują się dziećmi podczas występów, ubierają je, czeszą, dbają o stroje i … cieszą się, że ich dziecko ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień i predyspozycji.

Działalność zespołu „Czendo” ożywia i nie pozwala odejść w zapomnienie pięknej tanecznej tradycji naszego regionu.

 


 

Galeria

 

 

 

 

Czendo zespół taneczny Jarosław

 


 

Kalendarium

 

 

 

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW ZESPOŁU ,,CZENDO”

 

Styczeń 2005r - Pierwszy występ zespołu ,,Czendo”! Klasa: I – III: Choinka Noworoczna: Taniec przeworski ,,SARNA” oraz lubelski ,,POLKA LUBELSKA”;

10.06.05r - Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2005 (MOK J-w): Taniec śląski ,,TROJAK” oraz lubelski ,,POLKA LUBELSKA”;

ROK SZKOLNY: 2005/06

Powstają dwie grupy taneczne: młodsza kl. I – II, starsza kl. III – IV. Obydwie grupy w I półroczu uczyły się podstawowych kroków, figur i łączeń tańców przeworskich;

17.01.06r – Choinka Noworoczna: ,,SUITA TAŃCÓW PRZEWORSKICH” z towarzyszeniem kapeli ludowej pp.Mazurów!

6.06.06r - Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2006 (MOK J-w): ,,SUITA TAŃCÓW PRZEWORSKICH” oraz ,,TAŃCE LASOWIACKIE” z towarzyszeniem kapeli ludowej pp.Mazurów!

Nasza szkoła została organizatorem Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych pod nazwą: ,,…Oj, potańcujem troszeczkę!”;

Dnia 13.06.2006r odbył się: I Przegląd Tańców Polskich. Zatańczyliśmy: ,,SUITĘ TAŃCÓW PRZEWORSKICH” oraz ,,TAŃCE LASOWIACKIE”.

ROK SZKOLNY: 2006/07

Klasa 0 – I:

17.10.06r – występ z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości; KRAKOWIAK ,,Płynie Wisła, płynie…”

9.02.07r – Choinka Noworoczna: TAŃCE PRZEWORSKIE (Sarna, Sumieszka) oraz KRAKOWIAK ,,Krakowiaczek jeden”;

29.05.07r – II Przegląd Tańców Polskich ,,Oj, potańcujem troszeczkę…” (SP9 J-w) ,,WIĄZANKA TAŃCÓW PRZEWORSKICH”;

1.06.07r - Występ na jarosławskim Rynku z okazji Dnia Dziecka: ,,KRAKOWIAK”, ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”;

12.06.07r – Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2007 (MOK J-w): ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”, ,,KRAKOWIAK”

Klasa II – IV:

9.02.07r – Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW RZESZOWSKICH” (Z powódka, Tramelka, Polka przeworska, Polka pawłosiowska, Polka zmieniana, Chodzony)

3.04.07r – Poranek Wielkanocny: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW RZESZOWSKICH”;

29.05.07r - II Przegląd Tańców Polskich ,,Oj, potańcujem troszeczkę…” (SP9 J-w): ,,TAŃCE RZESZOWSKIE” oraz KUJAWIAK ,,Czerwone jabłuszko”;

1.06.07r - Występ na jarosławskim Rynku z okazji Dnia Dziecka: ,,TAŃCE RZESZOWSKIE” oraz KUJAWIAK ,,Czerwone jabłuszko”;

12.06.07r - Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2007 (MOK J-w): ,,TAŃCE RZESZOWSKIE” oraz KUJAWIAK ,,Czerwone jabłuszko”;

ROK SZKOLNY: 2007/08

Klasa III – V:

10.01.08r – Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW PRZEWORSKICH” (Polka gacok, Szewc, Żyd, Sarna, Polka przeworska, Polka pawłosiowska, Suwiec); KRAKOWIAK ,,Znad Wisły”;

8.04.08r – Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej ,,Szkolne Prezentacje Artystyczne” (organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu) – eliminacje regionalne;

Udział zespołu w Finale (MOK J-w); ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”, ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

18.04.08r - Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej ,,Szkolne Prezentacje Artystyczne” (organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu) – Przemyśl, KONCERT GALOWY finalistów regionalnych. Zdobycie tytułu LAUREATA Przeglądu!: ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

21.05.08r – Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Form Tanecznych ,,Pierwsze Kroki” (Głogów Małopolski): ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”, ,,KRAKOWIAK znad Wisły”; - Zdobycie WYRÓŻNIENIA!

2.06.08r - Występ na Stadionie Szkolnym w Jarosławiu, ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”, ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

3.06.08r - Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2008 (MOK J-w): ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”, ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

9.06.08r – FINAŁ! : Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2008 (MOK J-w): ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

10.06.08r - III Przegląd Tańców Polskich ,,Oj, potańcujem troszeczkę…” (SP9 J-w): ,,TAŃCE PRZEWORSKIE”, ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

20.06.08r - Po raz pierwszy uczniowie kl. VI tańczą POLONEZA (,,Polonez ludowy”) na zakończenie szkoły podstawowej (zakończenie roku szkolnego);

ROK SZKOLNY: 2008/09

Powstały trzy grupy taneczne: najmłodsza: kl. 0 – I, średnia: kl. II – III, najstarsza: kl. IV – VI;

Klasa 0 – I:

31.01.09r – Choinka Noworoczna: ,,DZIECIĘCE ZABAWY LUDOWE”(Siała baba mak, Miotlarz, Dwóm tańczyć się zachciało, Mało nas, Stoi różyczka, Czendo, Julijanka itp.) Przedstawienie: ,,DWIE DOROTKI”;

26.06.09r - ,,Święto Rodziny” (SP9 J-w): ,,KRAKOWIACZEK JEDEN”;

Klasa II – III:

28.10.08r - ,,Święto Szkoły”: ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

31.01.09r – Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW RZESZOWSKICH”;

25.04.09r - Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Form Tanecznych ,,Pierwsze Kroki” (Głogów Małopolski): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH” ( Grozik, Owczareczek, Litery, Nie chcę Cię znać, Trojak, Koziorajka); Zdobycie WYRÓŻNIENIA!

19.05.09r - IV Przegląd Tańców Polskich ,,Oj, potańcujem troszeczkę…” (SP9 J-w): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH”

24.05.09r - Występ z okazji Święta Rodziny w Wólce Pełkińskiej: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH”

18.06.09r - Udział w KONCERCIE GALOWYM w MOK-u w Jarosławiu, z okazji zakończenia roku szkolnego: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH”;

Klasa IV – VI:

6.11.08r – Występ z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości: KRAKOWIAK ,,Bartoszu, Bartoszu…”;

18.12.08r – Opłatek Wigilijny: POLONEZ do kolędy ,,Bóg się rodzi!”;

31.01.09r – Choinka Noworoczna: KRAKOWIAK ,,Bartoszu, Bartoszu…”;

25.04.09r - Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Form Tanecznych ,,Pierwsze Kroki” (Głogów Małopolski): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LUBELSKICH” ( Polka podlaska, Osa, Mach, Cygan, Chodzony, Walc lubelski: biłgorak); Zdobycie WYRÓŻNIENIA!

19.05.09r - IV Przegląd Tańców Polskich ,,Oj, potańcujem troszeczkę…” (SP9 J-w): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LUBELSKICH” ;

18.06.09r - Udział w KONCERCIE GALOWYM w MOK-u w Jarosławiu, z okazji zakończenia roku szkolnego: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LUBELSKICH”;

20.06.09r – POLONEZ kl.VI.

ROK SZKOLNY: 2009/10

Klasa: 0 – I:

27.10.09r - ,,Święto Szkoły”. Uroczyste Pasowanie na Ucznia kl.I – taniec: ,,GROZIK” i ,, KRAKOWIACZEK JEDEN”;

13.02.10r – Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH” ( Grozik, Owczareczek, Litery, Nie chcę Cię znać, Trojak, Koziorajka);

18.05.10r - ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH” ( Grozik, Owczareczek, Litery, Nie chcę Cię znać, Trojak, Koziorajka);

 

 

Klasa: II – III:

17.11.09r - Występ z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości: ,,KRAKOWIAK”;

13.02.10r - Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LASOWIACKICH” (Cebulka, Hurra – Polka, Lasowiak);

11.05.10r - Występ z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja : ,,KRAKOWIAK”;

13.05.10r - Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2010 (MOK J-w): ,,TAŃCE LASOWIACKIE” oraz ,,KRAKOWIAK”;

18.05.10r - V Przegląd Tańców Polskich ,,Oj, potańcujem troszeczkę…” (SP9 J-w): ,,TAŃCE LASOWIACKIE”;

15.06.10r – Występ z okazji Święta Rodziny: ,,TAŃCE LASOWIACKIE” oraz ,,KRAKOWIAK”;

Klasa: IV – VI:

17.11.10r - Występ z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości: ,,KRAKOWIAK ZNAD WISŁY”;

22.12.10r – Opłatek Wigilijny: POLONEZ ,,Bóg się rodzi”;

13.02.10r - Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LUBELSKICH”;

18.05.10r - Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2010 (MOK J-w): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LUBELSKICH”; ,,KRAKOWIAK ZNAD WISŁY”;

25.06.10r – Uroczyste zakończenie roku szkolnego: ,,POLONEZ LUDOWY” – kl.VI.

ROK SZKOLNY: 2010/11

Klasa: 0 – I:

28.10.10r - ,,Święto Szkoły”. Uroczyste Pasowanie na Ucznia kl.I – taniec: ,,GROZIK” ; 21.12.10r – Opłatek Wigilijny: ,,Śpiewamy kolędy Jezuskowi!”; 15.01.11r – Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH” ( Grozik, Owczareczek, Litery, Nie chcę Cię znać, Trojak, Koziorajka);

Klasa: II – III:

11.11.10r - Występ z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości: ,,KRAKOWIACZEK JEDEN”;

21.12.10r - Opłatek Wigilijny: POLONEZ ,,Bóg się rodzi”;

15.01.11r - Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LASOWIACKICH” (Cebulka, Hurra – Polka, Lasowiak);

7.03.11r – XVI Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2011 (MOK J-w): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW ŚLĄSKICH”

12.03.11r - VIII Przegląd Scenicznej Twórczości Dziecięcej ,,Szkolne Prezentacje Artystyczne” (organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu): Eliminacje: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW LASOWIACKICH” ;

 

Klasa: IV – VI:

13.10.10r – Występ z okazji Dnia Nauczyciela; Taniec przeworski: ,,POLKA GACOK”;

11.11.10r - Występ z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości: ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

21.12.10r – Opłatek Wigilijny: KUJAWIAK do kolędy ,,JEZUS MALUSIEŃKI”;

15.01.11r - Choinka Noworoczna: ,,WIĄZANKA TAŃCÓW PRZEWORSKICH” (Polka gacok, Szewc, Żyd, Sarna, Polka przeworska, Polka pawłosiowska, Suwiec i inne); 7.03.11r - XVI Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2011 (MOK J-w): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW PRZEWORSKICH” ;

10.03.11r – Udział w Finale: XVI Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży, Jarosław 2011 (MOK J-w): ,,WIĄZANKA TAŃCÓW PRZEWORSKICH”;

12.04.11r - VIII Edycja Przeglądu Scenicznej Twórczości Dziecięcej ,,Szkolne Prezentacje Artystyczne” (organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu): Eliminacje: ,,KRAKOWIAK znad Wisły”;

 

 


 

 

Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych

Od 2006 roku organizujemy Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych TAŃCE POLSKIE przeznaczony dla przedszkoli i szkół podstawowych. Impreza ma formę festynu ludowego z wiejskim jadłem, muzyką, atrakcjami dla dzieci. W przeglądzie systematycznie biorą udział zespoły z jarosławskich przedszkoli, ogniska baletowego oraz Szkoły Podstawowej ss. Niepokalanek w Jarosławiu. Chętnie przyjeżdżają do nas także zespoły dziecięce z gminy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przeglądzie!

 

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.