Przy szkole działa SK LOP „Ekoludek” prowadzony przez p. mgr Barbarę Jańczak, który włączył się do międzynarodowego programu ochrony bociana białego na terenach podmokłych „Pro – natura”. Opieką objęto bocianie gniazda znajdujące się w okolicach zamieszkania uczniów tej szkoły, oraz położone w niedalekiej odległości „bocianie stołówki”. Równinny obszar okolicy przecina dolina rzeki San. To tu mamy możliwość oglądać starorzecza i typowy układ roślinności wodnej, a w niektórych miejscach przykłady sukcesji ekologicznej.

Szkoła może poszczycić się piękną salą przyrodniczą, bogato wyposażoną w eksponaty przyrodnicze. Są to m. in. skały z różnych zakątków świata, skamieniałości sprzed naszej ery pochodzące z terenów obecnej Francji - dar rodziców pp. Małaszków, muszle koralowców pochodzące z raf koralowych Oceanu Indyjskiego, różne poroża zwierząt, kolce jeżozwierza, płetwa rekina – kusza ryby młota - dar pp.Kupczakiewiczów itp. Przez wiele lat zgromadzili je: dyrektor szkoły – mgr Halina Kic, nauczyciel przyrody mgr Barbara Jańczak i uczniowie.

Dbając o estetykę otoczenia szkoły, Dzień Ziemi i Dzień Sprzątania Świata jest dla uczniów kolejną okazją, aby wraz z wychowawcami zadbać o założony skalniak, róże, trawniki, zasadzić lub przystrzyc iglaki, nauczyć się rozpoznawać tuje od jałowców itp.