W szkole działają koła zainteresowań przedmiotowych i pracy artystycznej:

  • teatralne – prowadzone przez p. mgr Martę Aab, Marię Kowal;
  • wokalno-instrumentalne - prowadzone przez mgr B. Augustynowicza;
  • recytatorskie – kierowane społecznie przez p. mgr Marię Kowal
  • sportowe – prowadzone przez p. mgr Mariusza Litwina
  • taneczne – prowadzone przez p. mgr Barbarę Stec
  • informatyczne (robotyka) – prowadzone przez p. mgr Elżbieta Pasiecznik – Odrobinę

Do występów artystycznych najmłodszych wychowanków szkoły przygotowują: p. mgr Maria Dziaduś, p. mgr Halina Kic, p. mgr Elżbieta Pasiecznik – Odrobina, p. mgr Barbara Stec.