W związku z zakończeniem funkcjonowania klas gimnazjalnych z dniem 01.09.2019 r. w Szkołach Podstawowych w Jarosławiu ulegnie zmianie sposób dowożenia dzieci na zajęcia lekcyjne. Dotyczy to uczniów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 i 9 – likwidacja ”GIMBUSA”.

dyrektor szkoły

Jacek Wojtas