W dniach 30.03. 2020, 31.03.2020 oraz 1.04. 2020 zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasisty kolejno z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Arkusze egzaminacyjne będą dostępne na stronie: www.cke.gov.pl oraz www.oke.krakow.pl. Można skorzystać z jednej z ww. stron. Każdego dnia zaczynamy o godzinie 9.00.  
Uprzejmie prosimy o umożliwienie uczniom przystąpienia do tej próby dokładnie tego dnia i o tej godzinie. Czas trwania egzaminu:

  • z języka polskiego – 120 minut. Uczniom z opinią poradni psychologicznej wydłuża się ten czas do 180 minut;
  • z matematyki – 100 minut. Uczniom z opinią poradni psychologicznej wydłuża się ten czas do 150 minut;
  • z języka angielskiego - 90. Uczniom z opinią poradni psychologicznej wydłuża się ten czas do 120 minut.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE –rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w (do wyboru jedno z rozwiązań, sugerujemy wybór pierwszego z nich):
•„zeszycie rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem egzaminacyjnym (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie–po wydrukowaniu);
•w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstu, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
•na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania (następnie odesłać w formie zdjęć drogą elektroniczną).
Rozwiązania arkusza z języka polskiego proszę wysyłać drogą mailową (NIE NA LIBRUSA).
W razie wątpliwości proszę telefonować
Rozwiązania arkusza z matematyki proszę wysyłać drogą mailową.
Rozwiązania arkusza z języka angielskiego proszę wysyłać przez dziennik elektroniczny do nauczyciela j. angielskiego.

Rodziców prosimy o pomoc w przeprowadzeniu próbnego egzaminu w warunkach domowych, zapewnienie potrzebnych pomocy (komputer z dostępem do Internetu, oprogramowanie umożliwiające odtworzenie plików mp3) oraz ciszy w trakcie trwania egzaminu.
Ponadto warto, by próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).