Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. T. Kościuszki w Jarosławiu informuje, że od 18 maja 2020 r. ( poniedziałek) przywrócone będą zajęcia w oddziale przedszkolnym.
Proszę o telefoniczną informację od rodziców w sprawie powrotu dzieci oddziału przedszkolnego do szkoły do piątku włącznie.