Konsultacje z nauczycielami w szkole
Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole.pdf

Edukacja wczesnoszkolna 

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_edukacja_wczesnoszkolna.pdf

Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Rekomendacje_GIS_zajecia_rewalidacyjne.pdf

Przeprowadzanie egzaminów
Wytyczne_Przeprowadzanie_egzaminow.pdf