Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów kl. 4-8 (czerwiec)

konsultacje_czerwiec.pdf

Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów kl. 8

konsultacje_kl.8_maj.pdf