Ze względu na panującą pandemię koronawirusa zakończenie roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2020 r.,
odbędzie się tylko drogą elektroniczną
w sposób zdalny od godz. 9.00
wychowawcy klas skontaktują się
ze swoimi uczniami.
Wyniki nauczania uczniów, w tym oceny końcoworoczne dostępne są w dzienniku elektronicznym.
Świadectwa w wersji papierowej będą do odebrania indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Uczniowie klasy VIII odbiorą świadectwa 26 czerwca 2020 r. indywidulanie w szkole według harmonogramu podanego w dzienniku elektronicznym.