Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r.

egzamin_osmoklasisty2020.pdf