W załączeniu druk do pobrania umożliwiający zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej: Karta zgłoszenia do świetlicy.txt