Konto wpłaty na obiady oraz duplikaty legitymacji szkolnych

(obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.)

34 1240 2571 1111 0011 0138 4389