P.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. T. Kościuszki w Jarosławiu informuje, że z powodu nowych obostrzeń oraz obawy przed zakażeniem wirusem covid-19, półkolonia dla uczniów kl. I - IV nie będzie organizowana.