Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu uczestniczyli w I Podkarpackim Przeglądzie Kabaretów Młodzieżowych pod nazwą „Młodsza Paka”, który odbył się 24 maja 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Zaprezentowali oni program kabaretowy pt. Zza biurka i ławki… Ich talent sceniczny został dostrzeżony, ponieważ zdobyli wyróżnienie. Nagrodę indywidualną za, jak to określiło jury, „szaleństwo sceniczne” zdobyła Milena Czereba.
Warto zauważyć, że przeglądzie kabaretów uczestniczyli gimnazjaliści z całego województwa podkarpackiego, a uczniowie naszej szkoły jako jedyni reprezentowali szkoły podstawowe. Patronat honorowy nad imprezą objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Starosta Jarosławski oraz Burmistrz Miasta Jarosławia.