Patryk Cieliczka – uczeń VI kl. Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu  uzyskał wyróżnienie  w XI edycji konkursu ”Energia odnawialna – energia z odpadów i śmieci”. Konkurs ten zorganizowany został przez Zespól Szkół Budowlanych i  Ogólnokształcących  w Jarosławiu, a honorowy patronat objęli Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Starosta Jarosławski. Wyniki ogłoszono 5 czerwca 2018 roku.

Patryk wykonał prezentację i w bardzo atrakcyjny sposób przybliżył zagadnienia produkcji odpadów, sposoby ich zagospodarowania oraz wykorzystania jako źródła energii. Zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niosą dla środowiska stale rosnące ilości produkowanych przez człowieka odpadów.  Wskazał również, co może każdy z nas zrobić, aby zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów i  jak graniczyć ich szkodliwe oddziaływanie na środowisko.