Jesteśmy uczniami

W piątek, 12 października 2018 roku, odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, podczas której uczniowie klas starszych zaprezentowali wiersze oraz piosenki dedykowane wszystkim nauczycielom.
Dla uczniów klasy I najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez nich ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie, którego dokonał dyrektor szkoły – Pan Jacek Wojtas. W ten sposób dzieci z klasy I zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu. Po uroczystości pasowania uczniowie klasy
I oraz II pod życzliwym okiem pań – Anety Wilczak oraz Elżbiety Pasiecznik-Odrobina przedstawili program artystyczny, podczas którego zaprezentowali wiersze i piosenki, wykorzystując swoje talenty recytatorskie i wokalne. Uroczystość pasowania na ucznia uświetniły tańce zespołu tanecznego „Czendo” prowadzonego przez Panią Barbarę Stec. Po zakończonej uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły – Pan Jacek Wojtas, który gratulował uczniom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzył sukcesów w nauce. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej stały się również okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły.