29 listopada uczniowie klas I-III brali udział w zajęciach praktycznych na temat udzielania pierwszej pomocy. W trakcie zajęć dowiedzieli przede wszystkim, jak sprawdzić przytomność, wezwać pomoc, sprawdzić oddech oraz ułożyć nieprzytomnego w pozycji bocznej. Następnie każdy uczeń ćwiczył na fantomie, jak prawidłowo przeprowadzić  RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Zajęcia te były nie tylko bardzo interesujące, ale przede wszystkim niezwykle ważne, gdyż umiejętność udzielenia pierwszej pomocy niejednokrotnie pomaga uratować komuś życie.