Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie UZALEŻNIENIOM  MÓWIMY – „NIE”. Konkurs odbył się w kilku kategoriach wiekowych. Zadaniem chętnych było opracowanie i przygotowanie pracy plastycznej, literackiej lub prezentacji multimedialnej.
Nagrody zostały ufundowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nagrody za konkurs zostały wręczone 21 grudnia przez pana dyrektora Jacka Wojtasa.

Wyniki konkursu
konkurs plastyczny
KLASY I-III
Oliwia W.– I miejsce
Martin O. , Mirosław B. - II miejsce
Gabriel C.– III miejsce

KLASA  IV
Michał K. – I miejsce
Ignacy O.  – II miejsce
Patryk H. – III miejsce

KLASY V - VIII  - PLAKAT
Jakub W.– I miejsce
Oskar B.– II miejsce
Gabriela D.– wyróżnienie

kategoria „Wiersz”
klasy IV-VIII

Katarzyna K.– I miejsce
Milena C.  – II miejsce
Anna  H., Natalia K.– III miejsce

kategoria „Praca literacka”
klasy IV-VIII

Wiktoria L. , Gabriela D.– ex aequo


kategoria „Prezentacja multimedialna”
klasy IV-VIII

Kacper P.

Prace uczniów można obejrzeć w dziale "Kącik ucznia". Zapraszamy.