21 maja 2019 r. 15 uczniów z jarosławskich szkół (w tym również uczniowie z naszej szkoły) wraz z opiekunami panią Barbarą Januszkiewicz i panem Mariuszem Litwinem, nauczycielem naszej szkoły, wyjechało do położonego 850 km od Jarosławia - Niżyna.

Program rewizyty był bardzo bogaty. W pierwszym dniu pobytu, miała miejsce wycieczka do Baturyna, gdzie w XVII w. mieściła się rezydencja hetmanów kozackich Lewobrzeżnej Ukrainy. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się rekonstrukcja kozackiej osady oraz pałac hetmana Rozumowskiego. Była to dla uczniów niecodzienna lekcja historii, w czasie której poznali osobliwości życia mieszkańców Hetmańszczyzny.
Następnego dnia, na miejskim stadionie „Spartak”, w ramach dnia miasta, miał miejsce turniej piłki nożnej. W zmaganiach wzięły udział drużyny z całego obwodu czernihowskiego (Niżyna, Konotopu, Pryłuk). Turniej otworzył burmistrz miasta pan Anatolii Linnik, dyrektor Federacji Piłki Nożnej w Niżynie pan Włodymir Mamedow oraz pani Lucyna Ejma z Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster”. Ostatecznie, po bardzo zaciętej batalii z przeciwnikami drużyna z Jarosławia wywalczyła III miejsce na podium.

W kolejnym dniu miała miejsce rewizyta w Szkole nr 2, której uczniowie w grudniu ubiegłego roku gościli w jarosławskich szkołach. Niebywale miły okazał się wspólny piknik wszystkich klas, rodziców i nauczycieli. W cieniu drzew szkolnego ogrodu mogliśmy spróbować kozackiej kaszy i wielu innych specjałów ukraińskiej kuchni.
W tym dniu miało również miejsce spotkanie z polską diasporą Niżyna w Centrum Kultury Polskiej oraz wycieczka po mieście. Fascynujące zabytki architektury oraz miejsca związane z Polakami, pokazał nam wykładowca NDU, członek Stowarzyszenia Polaków „Aster” pan Maksim Potapenko. Wyjątkowo miłym zakończeniem dnia okazał się zorganizowany przez Stowarzyszenie Polaków „Aster” wspólny grill, na który przyszli również uczniowie uczący się języka polskiego. Była to dla nich kolejna okazja do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.
Uczniowie pełni wrażeń i nowych znajomości wrócili zadowoleni do Polski.


Współpraca ze szkołami w Niżynie, w których prowadzone jest nauczanie języka polskiego została zapoczątkowana w grudniu ubiegłego roku, kiedy to ponad 20 uczniów z Ukrainy wraz z opiekunami gościło w jarosławskich szkołach podstawowych i ich rodzinach. Tak jak za pierwszym razem, tak i teraz wizyta mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu w projekt dyrektor Wydziału Oświaty pani Renaty Chlebowskiej.


koordynator projektu Barbara Januszkiewicz