Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w jarosławskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które rozpoczęły się o symbolicznej godzinie 4.45 pod pomnikiem Walk i Męczeństwa 1 września 2019 r. Uroczystości rozpoczęły się sygnałem alarmowym, zapłonął znicz oraz biało-czerwone lampiony, kompania WP oddała salwę honorową, przybyłe delegacje złożyły kwiaty, wysłuchano również przemówień Burmistrza Waldemara Palucha oraz zaproszonych gości. Naszą szkołę reprezentowali dyrektor J. Wojtas oraz nauczyciele J. Gałasiewicz oraz M. Jucha.

Więcej informacji na: www.jaroslaw.pl