4 lutego 2020 r. w naszej szkole miało miejsce podsumowanie szkolnego projektu pt. Z wizytą na Olimpie. Celem tego działania było zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy uczniów z mitologii. Na lekcjach języka polskiego oraz historii w klasach piątej i szóstej znakomicie utrwalono wiedzę o bogach i herosach greckich i rzymskich. Uczniowie klasy piątej podczas lekcji historii wykonali autorskie gry planszowe, które swą tematyką nawiązywały do terminologii, związków frazeologicznych, wydarzeń i postaci z czasów Homera i Safony. Na lekcjach języka polskiego mieli możliwość gry wraz ze swoimi kolegami, co pozwoliło na atrakcyjne i innowacyjne utrwalanie zdobytej wiedzy.
Podsumowaniem pracy uczniów klasy piątej i szóstej był udział w klasowym sprawdzianie pod wymownym tytułem Z wizytą na Olimpie. W klasie piątej najlepsze wyniki osiągnęli: Kacper Ś. – I miejsce, Anna R. – II miejsce, Paulina H. – III miejsce. W klasie szóstej zaś zwyciężyli: Tymoteusz W. – I miejsce, Oskar B. – II miejsce, Kacper W. – III miejsce.
We wtorek 4 lutego 2020 r. miał miejsce wielki finał poprzedzony inscenizacją mitu - „Demeter i Kora” w wykonaniu uczniów klasy piątej. Mistrzem Wiedzy został uczeń klasy szóstej Tymoteusz W.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Projekt został przeprowadzony pod kierunkiem nauczycieli: mgr M. Aab, mgr M. Kowal, mgr K. Kubaszka.