Nie lękajcie się… te słowa Jana Pawła II nabierają nowego znaczenia wobec tego, co się dzieje obecnie w naszej rzeczywistości. Zachęcamy wszystkich do pamięci o tym wielkim człowieku, który uczył nas przez całe życie zawierzenia Bogu i Maryi.
O 21.37 – w chwili Jego odejścia do nieba, zapalmy światełko na znak pamięci, ale przede wszystkim połączmy się w duchu modlitwy, prosząc o ustanie pandemii w naszej ojczyźnie i na całym świecie.