Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 będzie miało następujący przebieg:
8.00 - Msza Święta w kościele parafialnym z udziałem pocztu sztandarowego dla wszystkich chętnych;
Ok. 8.30 (bezpośrednio po Mszy Św.) - spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Uczniowie klas 0-III wchodzą do budynku szkoły bocznym wejściem, zaś IV-VIII wejściem głównym z zachowaniem dystansu (wejścia są oznakowane).
Prosimy o punktualność i oczekiwanie przed wejściem do budynku.
Rodzice pozostają na zewnątrz budynku.