W Szkole Podstawowej nr 9 w Jarosławiu została przeprowadzona zbiórka rzeczowa na rzecz pacjentów chorych na COVID-19 przebywających w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Zbiórka dotyczyła żywności oraz środków higienicznych.
Akcja charytatywna została przeprowadzona na terenie szkoły w dniach od 04.11.2020 r. do 06.11.2020 r. Niestety, w związku z obecną sytuacją epidemiczną i wystąpieniem nowych obostrzeń oraz przejściem uczniów na nauczanie zdalne, zbiórka zakończyła się wcześniej (miała trwać do 13.11).
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie zbiórki jest koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu Pani mgr Aneta Wilczak-Puchyr.

Informacja o udziale naszej szkoły w zbiórce ukazała się też w prasie.