Zaledwie na trzy dni przed zakończeniem roku szkolnego, czyli we wtorek 20.06.2017 roku w zespole Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbył się „Mały Festiwal Nauki Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych”, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły.

Celem festiwalu była prezentacja swoich osiągnięć oraz zgromadzonych eksponatów z dziedziny nauk przyrodniczych, chemii i informatyki w formie pokazów, doświadczeń.

Nasi uczniowie zaprezentowali ciekawe okazy skał i szkieletów mięczaków, zgromadzonych na przestrzeni 25 lat zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców. Ponadto przedstawili w formie plakatu sposób obserwacji bociana białego w naszej okolicy. Tego rodzaju obserwacje prowadzone są od kilku lat w ramach międzynarodowego projektu „Pro-natura” i realizowanej w szkole innowacji pod nazwą „Bociany naszej okolicy”.

Duże zainteresowanie zwiedzających wzbudziła ekspozycja robotów skonstruowanych przez uczniów klasy piątej. Chłopcy uczestniczą w zajęciach z robotyki w ramach realizowanej innowacji pod nazwą „Zostań inżynierem”. Prezentacja była wyjątkowo atrakcyjna, ponieważ konstruktorzy robotów pozwalali zainteresowanym na zabawę swoimi robotami.

Festiwal odbył się w ramach projektu „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przebudowę infrastruktury dydaktycznej”. Uczestnikami festiwalu byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego miasta, oraz Stowarzyszenie Dolina Lotnicza.

Nasi uczniowie mieli również możliwość obejrzenia ciekawych ekspozycji przygotowanych przez inne szkoły, gdzie uczniowie prezentowali doświadczenia z nauk przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii, a także z matematyki.