50% zdolności człowieka do uczenia rozwija się w pierwszych 4 latach życia. W tym okresie umysł każdego dziecka jest najbardziej chłonny. Kolejne 30% wykształca się do 8 roku życia ... Czytaj więcej na: www.szansa.katowice.pl