Informacje do wewnętrznego użytku regulujące i wspierające proces nauczania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) zarządzam, co następuje:

ze względu na mało liczne klasy uczniowie będą się uczyć w szkole (zgodnie z planem zajęć dostępnym w dzienniku elektronicznym). W poniedziałek (gdzie było łączenie klas) klasa 1 uczy się zdalnie natomiast klasa II - stacjonarnie. Poszczególne klasy będą rozmieszczone w następujący sposób: klasa I - I piętro, kl. II - parter, kl. III - poddasze (sala obok biblioteki). 

Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. dostępne na: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 • Nie posyłaj do szkoły / przedszkola chorego dziecka.
 • Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. (Regulamin funkcjonowania jarosławskich szkół w czasie epidemii COVID – 19)
 • Przebywaj tylko w przestrzeni wyznaczonej dla rodzica, załóż maseczkę i zdezynfekuj ręce.
 • Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są w kwarantannie.
 • Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły / przedszkola oraz nauczycieli.
 • Zawsze odbieraj telefon ze szkoły / przedszkola.
 • Przypomnij dziecku o zasadach bezpieczeństwa podczas posiłku.
 • Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.
 • Przypomnij dziecku o konieczności zasłaniania ust oraz nosa w szkolnym autobusie.
 • Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.
 • Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich.

Od 26 kwietnia uczniowie klas I - III mają zajęcia w szkole. W poniedziałek (gdzie było łączenie klas) klasa 1 uczy się zdalnie natomiast klasa II - stacjonarnie. Uczniowie klas starszych uczą się wyłącznie zdalnie. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego mają zajęcia w szkole.

W szkole organizowane są konsultacje dla uczniów klasy 8 z przedmiotów egzaminacyjnych.

Więcej informacji tu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka .

Prosimy wszystkich rodziców o systematyczne logowanie się do dziennika elektronicznego i pozostawanie w kontakcie z nauczycielami.

 

 

Warunki ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2020/2021 - plik do pobrania: ubezpiecz1.pdf

Zgłoszenie szkody - plik do pobrania: ubezpiecz2.pdf

Konto wpłaty na obiady oraz duplikaty legitymacji szkolnych

(obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.)

34 1240 2571 1111 0011 0138 4389

 

W załączeniu druk do pobrania umożliwiający zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej: Karta zgłoszenia do świetlicy.txt

Regulamin opracowany przez Wydział Oświaty i dyrektorów jarosławskich szkół.

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów

a) Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl
b) Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj

c) Logujemy się danymi otrzymanymi w szkole (konto Synergia) na fioletowym formularzu

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Pan Arkadiusz Korbelak
tel.: 694 471 042
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania) polityka_prywatnosci.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - Rodo.pdf

Podstawa programowa to akt prawny, ustalany przez ministra oświaty, który okeśla cele i zadania kształcenia szkolnego, wskazuje obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania, określa, jakie umiejętności powinien opanować uczeń w trakcie kształcenia.

Zapraszamy rodziców do rozmów dotyczących problemów dzieci. Nauczyciele czekają na Państwa zgodnie z harmonogramem: Konsultacje nauczycieli