Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) zarządzam, co następuje:

ze względu na mało liczne klasy uczniowie będą się uczyć w szkole (zgodnie z planem zajęć dostępnym w dzienniku elektronicznym). W poniedziałek (gdzie było łączenie klas) klasa 1 uczy się zdalnie natomiast klasa II - stacjonarnie. Poszczególne klasy będą rozmieszczone w następujący sposób: klasa I - I piętro, kl. II - parter, kl. III - poddasze (sala obok biblioteki).