Spotkanie uczniów klas III-VI z panem Krzysztofem Kubaszkiem, jarosławskim poetą, autorem wierszy i książek dla dzieci.