18 października 2018 roku dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klasy I gościli funkcjonariusza Straży Miejskiej w Jarosławiu. Prelekcja przeprowadzona w formie zabawowej i z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów, dotyczyła przede wszystkim obowiązujących zasad bezpieczeństwa na ulicy, w szkole i w domu.

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą na temat znajomości wybranych znaków drogowych, funkcji sygnalizacji świetlnej oraz pasów. Utrwalali sobie również znajomość numerów alarmowych i przypomnieli pozycję obronną, którą należy przyjąć podczas ataku psa. Wszyscy byli aktywni i żywo zainteresowani poruszanymi zagadnieniami.

Na zakończenie pani funkcjonariusz wręczyła uczniom odblaski, by mogli być widoczni podczas poruszania się po drodze.