26 października 2018 roku uczniowie z klas I - III pod opieką wychowawców Pani Elżbiety Pasiecznik-Odrobina i Pani Anety Wilczak wybrali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu na cykliczne warsztaty o wartościach. Tematem przewodnim była przyjaźń. Cel warsztatów – to uświadomienie uczniom roli i potrzeby przyjaźni w życiu człowieka oraz kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków z usłyszanego tekstu.