W listopadzie klasa 3 rozpoczęła realizację projektu „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Wybraną do omówienia lekturą było „Drzewo do samego nieba” autorstwa Marii Terlikowskiej. Książka była wspólnie czytana i omawiana, a jako podsumowanie, uczniowie wykonali test znajomości lektury na Wordwall.
W ramach realizacji projektu klasa 3 musiała również wykonać zadania obowiązkowe i dodatkowe, wybrane przez siebie. Do wykonanych przez klasę 3 zadań należą między innymi: wykonanie chmurki Tosi, uzupełnienie lekturników, obejrzenie krótkich filmów prezentujących pracę stolarza oraz leśnika, przypomnienie informacji na temat tego, jak zbudowane jest drzewo, zbieranie informacji o tym, co można wykonać z drzewa, do czego jest nam ono potrzebne i jak należy dbać o nie dbać, wykonanie pracy plastycznej „Wyturlaj drzewo”, czy obejrzenie filmików edukacyjnych „W jaki sposób powstaje papier?” oraz omówienie poszczególnych etapów powstawania papieru.
Po wykonaniu zadań, uczniowie otrzymali potwierdzenie realizacji I modułu. Przed nami moduł II – nie możemy się doczekać!