• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

sztandarSzkoła Podstawowa nr 9 w Jarosławiu jest szkołą środowiskową zapewniającą od lat realizację obowiązku szkolnego dla dzieci z dzielnicy Łazy Kostkowskie (jak i dla dzieci z Kostkowa). Szkoła działa dokładnie na tym samym terenie, co parafia rzymskokatolicka, obejmującym właśnie miejską dzielnicę Łazy Kostkowskie, jak i wieś Kostków (w której nie ma szkoły).

 

 

 

 

 

 

 

01wSzkoła stanowi środowiskowe kulturalne centrum dzielnicy Łazy Kostkowskie integrujące środowisko poprzez codzienne kontakty, wycieczki, spotkania i imprezy kulturalne (Dzień Matki, Dzień Dziecka, zabawa choinkowa, Dzień Rodziny, itp.)

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo dzieci - dzieci funkcjonują w znanym im środowisku lokalnym, gdzie czują się bezpiecznie (znani rówieśnicy, rodzice, nauczyciele); uczestnicząc w różnych zajęciach szkolnych (też pozalekcyjnych) - integrują się z rówieśnikami i starszakami. Nie ma konieczności dalekich dowozów maluchów. Szkoła ułatwia adaptację najmłodszych do warunków szkolnych ze względu na dostępność i bezpośredni kontakt z rodzicami.

Szkoła posiada bardzo dobrą infrastrukturę: nowoczesny budynek, boisko dostosowane do rozgrywek klubowych, plac zabaw dla młodszych dzieci, pracownię komputerową oraz pracownię multimedialną, salę gimnastyczną - czym nie wszystkie szkoły jarosławskie mogą się poszczycić. Wiele prac konserwatorskich zostało wykonanych (i są wykonywane) przez mieszkańców naszej dzielnicy na rzecz szkoły nieodpłatnie, co świadczy o zaangażowaniu lokalnego środowiska.

Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach, biorąc udział i zajmując czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, recytatorskich czy zawodach sportowych. Na dobre funkcjonowanie szkoły wskazują również wyniki egzaminów zewnętrznych publikowane każdego roku przez OKE.

Szkoła organizuje imprezy kulturalne o charakterze ogólnomiejskim (konkurs krasomówczy "Słowem malowane", "Z pędzlem i piosenką" oraz imprezy okolicznościowe). Szkoła oferuje m.in. zajęcia, jakich nie ma nigdzie indziej w Jarosławiu, np.:
• Szkolny Klub Sportowy TOP-9 - prowadzący regularne rozgrywki;
• SK LOP „Ekoludek”
• taneczny zespół dziecięcy "Czendo" (regionalne tańce ludowe).

Szkoła ma większe możliwości dostosowania form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów, ze względu na wielkość i dostępność oraz fakt, iż nauczyciele bardzo dobrze znają środowisko lokalne. Bliskość szkoły daje również dzieciom możliwość udziału w popołudniowych zajęciach pozalekcyjnych (np. klubu TOP-9).
Przeczytaj o ofercie edukacyjnej szkoły >>

Istnienie szkoły stanowi dla młodych ludzi istotny argument za tym, by osiedlać się w naszej dzielnicy i pozostać w naszym mieście. Szkoła skłania młodych do pozostania w Jarosławiu (w naszej dzielnicy). Kto chce mieszkać tam, gdzie nie ma nawet szkoły dla malucha?
 
Nasza dzielnica oferuje tereny do rozbudowy miasta - tu właśnie młodzi ludzie budują coraz więcej domów wiążąc z Jarosławiem swoją przyszłość.

Dodatkowym atutem szkoły jest ekologiczne podejście do przyrody, czyste powietrze (w przeciwieństwie do szkół znajdujących się w centrum miasta) i bezpośrednie obcowanie z przyrodą.