• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 •  część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 •  nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. T. Kościuszki w Jarosławiu.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 166212393

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. T. Kościuszki w Jarosławiu
 • Adres: ul. Łazy Kostkowskie 14, 37-500 Jarosław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 166212393

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Tylko jedno z nich ( wejście główne) jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - podjazd. Szkoła posiada dwie kondygnacje oraz zagospodarowaną część poddasza ( pracownia informatyczna, biblioteka i klasa). Placówka nie posiada wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po poszczególnych kondygnacjach. Na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu są klatki schodowe. Sekretariat, gabinet dyrektora i księgowego znajdują się na I piętrze. Klasy mieszczą się na parterze, I piętrze oraz na poddaszu. Przed budynkiem oraz z tyłu placówki usytuowany jest parking bez zaznaczonego miejsca dla niepełnosprawnych. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami w szkole mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły . Przy dwóch wejściach zainstalowane są dzwonki.
Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego. 

pdfRaport_o_stanie_zapewnienia_dostępności_podmiotu_publicznego.pdf60.65 KB 

docxTELEFON_ZAUFANIA_RZECZNIKA_PRAW_DZIECKA.docx13.09 KB

Administrator Kategoria: Uncategorised Opublikowano: 20 styczeń 2022  Odsłony: 60
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.