• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

ETR Tekst łatwy do czytania2 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. T. Kościuszkiusytuowana jest przy ulŁazy Kostkowskie 14.

Posiada trzy wejścia:
a. główne
b. tzw. stare wejście
c. wejście do łącznika.
Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków z zamontowaną poręczą, który prowadzi do drzwi. Przy drzwiach w ganku zamontowany jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna. Drzwi do wejścia głównego i na korytarz są plastikowe, koloru białego i przeszklone. Ułatwieniem dla osoby niedowidzącej jest kolor drzwi, który pozwoli jej zauważyć wejście. Nie ma też problemu z otwieraniem drzwi, gdyż nie są one ciężkie.
Dwa pozostałe wejścia nie posiadają podjazdów.
Na parterze została umieszczona wizualizacja - schemat rozkładu pomieszczeń w placówce na każdej kondygnacji.
Placówka nie posiada łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne korzystają z toalet dostępnych dla uczniów. Wówczas mogą liczyć na pomoc pracowników obsługi.
Brak jest też windy, która zapewni przemieszczanie się osób z dysfunkcją narządu ruchu w pionie tj. na 1. piętro do pracowni językowej oraz na poddasze, gdzie zlokalizowane są pracownia informatyczna oraz biblioteka szkolna.
W przypadku ucznia z dysfunkcją narządu ruchu, gdy nie może się on przemieścić do pracowni informatycznej, możliwe jest wykorzystanie laptopów w klasie na parterze.
Uczniowie szkoły nie przemieszczają się na lekcje z klasy do klasy, lecz przebywają w tzw. swojej klasie. W związku z tym, zawsze można umieścić klasę z uczniem niepełnosprawnym ruchowo na parterze.
W przypadku osób niepełnosprawnością sensoryczną (zmysłową) – osoby głuchonieme, niedosłyszące, placówka nie zatrudnia nauczycieli ze znajomością języka migowego.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.