• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Tadeusza Kościuszki
w Jarosławiu

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

W piątek, 12 października 2018 roku, odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, podczas której uczniowie klas starszych zaprezentowali wiersze oraz piosenki dedykowane wszystkim nauczycielom.
Dla uczniów klasy I najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez nich ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie, którego dokonał dyrektor szkoły – Pan Jacek Wojtas. W ten sposób dzieci z klasy I zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu. Po uroczystości pasowania uczniowie klasy
I oraz II pod życzliwym okiem pań – Anety Wilczak oraz Elżbiety Pasiecznik-Odrobina przedstawili program artystyczny, podczas którego zaprezentowali wiersze i piosenki, wykorzystując swoje talenty recytatorskie i wokalne. Uroczystość pasowania na ucznia uświetniły tańce zespołu tanecznego „Czendo” prowadzonego przez Panią Barbarę Stec. Po zakończonej uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły – Pan Jacek Wojtas, który gratulował uczniom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzył sukcesów w nauce. Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej stały się również okazją do nagrodzenia wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły. 

p001p002p003p004p005p006p007p008p009p010p011p012p013p014p015p016p017p018p019p020p021p022p023p024p025p026p027p028p029p030p031p032p033p034p035p036